Sprängdetektering

Det finns många olika principer av sprängdetektering. Det kan vara separata enheter eller integrerade tillsammans med blecken. Det finns även de som kan vara återställbara.

KATEGORI:
Sprängbleck

Sprängpaneler

Sprängpaneler

Med sprängpaneler går det att avlasta stora kapaciteter. Sprängpaneler finns i olika utföranden och kan anpassas för runda eller fyrkantiga flänsar och används ofta även vid dammexplosioner.

KATEGORI:
Sprängbleck

Små bleck

Små bleck

Den här typen av bleck kan vara integrerade i hållaren så de ej är utbytbara eller monteras i gängade kopplingar.

KATEGORI:
Sprängbleck

Lågtryckbleck

Lågtryckbleck

Med bleck ner till ett par mbar kan ni tryckavsäkra processer med mycket låga tryck som exempelvis öppna cisterner.

KATEGORI:
Sprängbleck

Sprängbleck med Tri-Clamp

Sprängbleck med Tri-Clamp

Vi erbjuder innovativa lösningar på sprängbleck för rena processer, där ytfinhet och minimala dödvolymer är krav som ofta ställs.

KATEGORI:
Sprängbleck

Plana metallbleck

Plana metallbleck

Plana metallbleck klarar oftast inte lika snäva toleranser men kan vara lämpliga på större dimensioner och lägre tryck om toleranserna hålls inom gränserna. De kan oftast monteras direkt mellan flänsar utan hållare.

KATEGORI:
Sprängbleck

Förtryckta metallbleck

Förtryckta metallbleck

Sprängbleck i förtryckt utrörande. Vanligt för höga tryck och har ofta sin svaga länk genom en anvisning i blecket. Det blir som en konstruerad svag punkt där blecket kontrollerat ska öppnas.

KATEGORI:
Sprängbleck

Reverserade metallbleck

Reverserade metallbleck

Vi erbjuder sprängbleck i reverserat utförande. Heltäckande princip som kan hantera allt från vakuum till höga tryck med snäva toleranser. Monteras lämpligen i RAH hållare för säkert montage i processen.

KATEGORI:
Sprängbleck