Trippelexcentriskt Vridspjäll Zwick eller Trippel offset vridspjällventil

Trippel Offset Vridspjällventil

En Trippel Offset Vridspjällventil är en 100% tät ventil som kan ses i flera olika applikationer men är perfekt anpassad för ångapplikationer. Den här ångventilen är framtagen i en innovativ design vilket gör det till en pålitlig och långvarig ventil genom sin friktionsfria rörelse. Det är en ångventil som kan användas vid överhettad ånga och är speciellt utformad för att hantera höga temperaturer och tryck inom ångsystem.