avstangning

Kilslidsventiler

Kilslidsventiler är en metalltätande fulloppsventil som ofta är en kommersiellt bra ventil för avstängning av rena fluider. Finns även i högtemp/högtrycksutförande. Procab kan erbjuda fullt sortiment i både DIN och ANSI standard med korta ledtider.