special

Gas

Procab har specialistkompetens inom olika gaser, däribland kondenserbara gaser som exempelvis kvävgas och CO2. Runt Syrgas har vi unik kompetens med anpassning enligt EIGA, Vätgas upp till flera hundra bars tryck, LNG både för terminaler, marint såväl som naturgas och mycket mer.