Gasventil Daume 02 Control

Gasventil

Vi har mycket stor erfarenhet av olika typer av gasapplikationer. Förutom luftgaser som exempelvis O2, N2 och Ar samt vätgas, klor, helium, biogas, naturgas och CO2 har vi ventiler som uppfyller EIGA erbjuder vi ventiler med DIN DVGW. Ventiler finns både för gasfas upp till +1000 grader C ner till kryogena applikationer -255 grader C. Kontakta oss gärna för mer information om gasventiler.