regler

Självverkande

Procab erbjuder ett brett program av självverkande reducerventiler och regulatorer. Vi har allt från blanketing regulatorer för låga tryck på bara några få mbar till ventiler som klarar flera hundra bars tryck. Användningsområdet för dessa kan vara funktioner där man vill sänka ett tryck genom en reducerventil eller att bibehålla ett tryck i en process med en mottrycksregulator.