sakerhet

Sprängbleck

Sprängbleck kan användas som ett komplement tillsammans med säkerhetsventiler eller ersätta en traditionell säkerhetsventil helt, beroende på typ av process. Procab kan erbjuda sprängbleck oavsett utförande, allt från klassiska sprängbleck i metall till mer ovanliga i grafit.

Vad är Sprängbleck?

Sprängbleck är en passiv säkerhetsanordning som används för att säkerställa att ett system inte överskrider ett önskat tryck. Enkelt förklarat består sprängbleck av en folie från metall, plast eller grafit som vid förbestämt tryck och temperatur öppnas genom en konstruerad försvagning i blecket.

Försvagningen kan ske genom tjocklek på bleck, att blecket vid reversering skärs upp eller att det på annat vis försvagat blecket för att öppningen ska ske vid rätt tryck och temperatur. Ett sprängblecks funktion är med andra ord att faktiskt gå sönder och är således inte återanvändbar.

På engelska heter sprängbleck Bursting Disc.

 

När används sprängbleck?

Då sprängblecket inte har några rörliga delar och normalt är helt solitt är det den optimala lösningen om ni är ute efter full täthet, söker en kompakt lösning eller behöver använda specialmaterial för korrosiva eller svåra fluider. Sprängbleck är lämpliga för avsäkring vid såväl mycket låga som väldigt höga tryck.

Förutom att användas helt enskilt är det vanligt att sprängbleck kan vara en sekundär säkerhet till en säkerhetsventil som hanterar normala tryckstegringar och därefter kan stänga medan sprängblecket kan avlasta ovanliga och stora kapaciteter där det kan accepteras att en process förblir öppen.

En annan vanlig applikation är i kombination med säkerhetsventil för att antingen ge en helt tät installation men det kan även vara för att blecket hanterar fluiden bättre än säkerhetsventilen.

Det är även vanligt inom processer som önskar minimera dödvolymen i sin process att använda sprängbleck som exempelvis inom läkemedelsindustrin där sprängbleck med tri-clamp anslutning ofta används.

 

Vad finns det för olika sorters sprängbleck?

Sprängbleck finns i väldigt många olika principer som passar olika bra för olika applikationer. Bleck kan primärt delas upp i 2 grupper:

 • Sprängbleck som tillverkas av metall och plastfolier
 • Sprängbleck som tillverkas av grafit

Grafit

Sprängbleck i grafit kommer fragmentera när de sprängs. Detta kan vara en nackdel för olika processer och applikationer som exempelvis i kombination med en säkerhetsventil. Annars är ett grafitbleck ett mycket bra och enkelt bleck som klarar korrosiva fluider som oftast inte behöver någon hållare och hanterar många olika processer.

Metall

Det finns flera olika principer av metallbleck och en del bleck för lägre tryck kan ha tryckstöd i metall men en folie i plast. De flesta olika metaller är möjliga att använda som syrafast, hastelloy och inconel. Metallbleck kan delas in i 3 delar

 • Helt plana bleck
  Enklare bleck men sämre toleranser men kan ofta monteras direkt mellan flänsar.
 • Direkt verkande bleck
  Ett förtryckt bleck som i sin enklaste form öppnar genom fragmentering. Oftast görs det med en konstruerad svag länk exempelvis runt blecket eller som ett kors för att kontrollerat öppnas upp. Det kan oftast hantera höga tryck.
 • Reverserande bleck
  Konkavt bleck mot flödet som reverseras vid för högt tryck som har integrerade knivar som slitsar upp blecket kontrollerat. Fragmenterar inte, har mycket bra toleranser och klarar vakuum.

 

Dimensionering och val av sprängbleck

Det finns många faktorer som behöver stämmas av vid dimensionering av rätt sprängbleck förutom dimension, den grundläggande faktorn vid val är ju sprängtrycket. Detta ska även anges i kombination med den temperatur detta sker då material oftast påverkas av olika temperaturer. Ett sprängbleck kan ju aldrig testas innan leverans utan bygger på erfarenhet och provsprängningar.

Detta gör att alla bleck har en sprängtolerans som kan vara från ner till 3% och upp mot 50% beroende på process, applikation och självklart typ av sprängbleck. Då ett sprängbleck öppnar mot differenstrycket måste man även veta om det finns något mottryck och om detta är varierande. Det finns ytterligare faktorer men man måste även veta om blecket utsätts för vakuum, önskat material, normalt drifttryck och om blecket får fragmentera eller inte.