sakerhet

Sprängbleck

Sprängbleck kan användas som ett komplement tillsammans med säkerhetsventiler eller som en ersättning för en traditionell säkerhetsventil. Sprängbleck är den optimala lösningen när man vill få helt tätt, söker en kompakt lösning eller behöver använda specialmaterial för korrosiva eller svåra fluider. Sprängbleck är lämpliga för avsäkring vid såväl mycket låga som väldigt höga tryck.