sakerhet

Säkerhetsventiler

Med en uttalad mission att öka tryggheten inom processindustrin är valet av rätt säkerhetsventil av yttersta vikt för oss på Procab. Detta för att skapa en säker drift samt för att undvika anläggnings- och personskador.

Vi erbjuder förutom ett brett program av standardventiler även höglyftande, proportionella, termiska, pilotstyrda samt normerade säkerhetsventiler och de kan fås enligt EN, ASME, API men även enligt andra standarder.

Vad är en säkerhetsventil?

En säkerhetsventil är en passiv ventil som med hjälp av en fjäders motstånd används för att evakuera ett för högt tryck i ett system och på så sätt förhindra tillbud på anläggning, utrustning, dess omgivning och inte minst miljö & personskador. Ökat tryck kan exempelvis uppstå genom termisk påverkan, fel på ventiler eller utrustning, utvändig brand, fel i process, kemisk reaktion, påverkan av omgivning eller mänsklig faktor.

Procab erbjuder som nämnt ovan flera olika sorter och det går även att i vissa fall ersätta en säkerhetsventil med ett sprängbleck eller kombinera dem båda för optimerad säkerhet.

Säkerhetsventil heter på engelska Safety Valve.

Hur fungerar en säkerhetsventil?

En säkerhetsventil öppnas när tryck i system övervinner ventilens inställda fjädertryck och kräver ingen extern styrning vilket gör den mindre benägen att fela. Om trycket sedan sjunker tillräckligt mycket stänger ventilen igen.

Säkerhetsventilen dimensioneras utifrån ett eller flera olika driftsfall som kan orsaka tryckhöjningen. Ett kapacitetsbehov och ett öppningstryck definieras och ger tillsammans med en mängd olika faktorer grunden till rätt val av ventil.

För att veta vilken säkerhetsventil som är rätt för just er så behöver vi veta alla förutsättningar. Det är av största vikt att dimensioneringen är korrekt för att säkerhetsventilen ska fungera korrekt för att ge trygghet till Er anläggning.