sakerhet

Säkerhetsventiler

Med en uttalad mission att öka tryggheten inom processindustrin är valet av rätt säkerhetsventil av yttersta vikt för oss på Procab. Detta för att skapa en säker drift samt för att undvika miljö-, anläggnings- och personskador.

Vi erbjuder förutom ett brett program av standardventiler även höglyftande, proportionella, termiska, pilotstyrda samt normerade säkerhetsventiler och de kan fås enligt EN, ASME, API men även enligt andra standarder.

Vad är en säkerhetsventil?

En säkerhetsventil är främst en passiv ventil som med hjälp av en fjäders motstånd används för att evakuera ett för högt tryck i ett system och på så sätt förhindra tillbud på anläggning, utrustning, dess omgivning och inte minst miljö & personskador. Ökat tryck kan exempelvis uppstå genom termisk expansion, fel på ventiler eller utrustning, utvändig brand, fel i process, kemisk reaktion, påverkan av omgivning eller mänsklig faktor.

Som nämnt är det vanligast med passiva säkerhetsventiler men det finns säkerhetsventiler som inte är passiva och använder en extern källa för att justera trycket den ska öppnas på, exempel på sådan är en tillsatsbelastad säkerhetsventil.

Hur fungerar en säkerhetsventil?

En säkerhetsventil öppnas när tryck i system övervinner ventilens inställda fjädertryck och kräver normalt ingen extern styrning vilket gör den mindre benägen att fela. Om trycket sedan sjunker tillräckligt mycket stänger ventilen igen.

Säkerhetsventilen dimensioneras utifrån ett eller flera olika driftsfall som kan orsaka tryckhöjningen. Ett kapacitetsbehov och ett öppningstryck definieras och ger tillsammans med en mängd olika faktorer grunden till rätt val av ventil.

Vilken säkerhetsventil behöver du?

Procab erbjuder flera olika sorters säkerhetsventiler och för att veta vilken säkerhetsventil som är rätt för just er så behöver vi veta alla förutsättningar. Det är av största vikt att dimensioneringen är korrekt för att säkerhetsventilen ska fungera korrekt för att ge trygghet till Er anläggning.

Gör din process ännu mer säker

Vi arbetar för att göra din process säker och det i vissa fall kan ett alternativ vara att ersätta en säkerhetsventil med ett sprängbleck eller kombinera dem båda för optimerad säkerhet.

Något vi även rekommenderar är dubblering av säkerhetsventiler tillsammans med interlockventiler. Med flera säkerhetsventiler kan test och underhåll göras under drift vilket minimerar ekonomiska förluster vid underhåll.

Säkerhetsventil på engelska

Vad säkerhetsventil på engelska kan vara svårt att tyda, ett samlingsnamn som ofta används är Pressure Relief Valve (PRV). Ibland används även: Safety Valve (SV), Relief Valve (RV) och Safety Relief Valve (SRV).