sakerhet

Övrig Säkerhet

Säkerhetsventiler och sprängbleck i kombination är optimalt när man vill säkerställa driften i en process och undvika produktionsstopp i samband med underhåll. Detta kan ske genom växelventiler och interlocksystem med en är i drift och en i stand-by vilket möjliggör växling mellan dem när underhåll ska göras utan att störa processen.  Procab erbjuder även annan utrustning som exempelvis ljuddämpare och andra ventillås.