regler

Manöverdon

För automatisering av regler- och avstängningsventiler kan vi erbjuda olika sorters manöverdon, bland annat pneumatiska manöverdon, elektriska manöverdon och hydrauliska manöverdon däribland elektrohydrauliska manöverdon. Vi kan dels erbjuda pneumatiska Rack & Pinion, Scotch Yoke och Svampdon, dels elektriska manöverdon för både kvartsvarvs och linjära ventiler. Med andra ord så kan Procab anpassa och hjälpa dig att ta fram det som ditt system behöver.

Vad är manöverdon?

Ett manöverdon är en anordning som används för att styra rörelsen av en ventil mellan öppet och stängt läge. Tre vanliga funktioner är on-off, reglering samt ESD.

On/Off – Precis som det låter så handlar det om att ventilen är öppen eller stängd.

Reglering – Här handlar det om att kunna reglera läget ventilen är i för att variera flödet eller trycket av fluiden.

ESD – Emergency Shut Down funktion innebär att en ventil normalt är i öppet läge men om något går fel ska den kunna stänga snabbt.

 

Hur styr manöverdonet ventilen?

Vissa manöverdon styrs med hjälp av en elektrisk motor medan andra använder pneumatiskt eller hydrauliskt tryck för att driva dem.

Det är även dessa tre sorter som är de vanligaste: pneumatiska manöverdon, elektriska manöverdon och hydrauliska manöverdon. De kan därefter beroende på applikation tas fram för linjära och kvartvarvsventiler.

Andra namn för olika dontyper är pneumatiska ställdon, elektriska ställdon och hydrauliska ställdon och på engelska kallas de tillsammans actuators.

 

Pneumatiska manöverdon

Här används lufttryck för att öppna och stänga ventilerna. Man kan även ha fjädrar på ena sida och därmed skapa en funktion så att donet går tillbaka till ursprungsläget när lufttrycket försvinner. Detta kallas ofta ”fail-funktion” och kan ske medvetet eller genom ett fel med luftbortfall. Lufttrycket till donet styrs oftast av magnetventiler som får signal från styrsystem när ventilen ska öppna eller stänga. De vanligaste principerna av pneumatiska don är Rack and pinon samt Skotch Yoke.

 

Elektriska manöverdon

Precis som det låter så används här elektrisk ström för att öppna eller stänga ventilerna via en elmotor. Det finns specialdon som kan erbjudas med fjäderretur men normalt sker inte detta.

 

Hydrauliska manöverdon

De använder hydraulisk olja som trycksätts i ett hydrauliksystem till högra tryck vilket gör donen kompaktare. Likt pneumatiska don så styrs funktionen oftast av magnetventiler. Manöverdon kan även lokalt ha ett hydrauliskt system som trycksätts av en lokal elmotor som båda sitter på ventilen. Detta kallas då elektrohydrauliska manöverdon.

 

Pneumatiska manöverdon jämfört med Elektriska manöverdon

Inom processindustrin ser man främst pneumatiska och elektriska manöverdon. Vanligast är pneumatiska don då de oftast är billigare, mindre, snabbare och enkelt kan få fail-funktion. Nackdelen med pneumatiska i jämförelse med elektriska don är de kräver tillgång till tryckluft i anläggningen.

 

Tillbehör för ett komplett manöverdon:

För att göra manöverdonen mer exakta, enkla att hantera och möjliggöra effektivare processer kan manövrering ske på olika sätt.

Magnetventiler: Styr via signal, tillförsel till det pneumatiska eller hydrauliska manöverdonet.

Gränslägen: Ger återföring via signal om vilken position manöverdonet och därmed ventilen står i. Oftast öppet eller stängt.

Lägesställare eller Positionerare: Kan reglera tillförseln av luft med hjälp av 4-20mA signal till det pneumatiska donet och därmed ge en reglerande funktion.