Ångfällor

Procab erbjuder ångfällor (även kallat kondensatavledare) av olika principer. Bland annat olika varianter av mekaniska, termiska och termodynamiska ångfällor. Med teknisk rådgivning, dimensioner och med ett brett utbud gör vi allt vi kan för att uppfylla de behov som finns.

Ångfällans uppgift är att släppa igenom luft och kondensat samtidigt som den behåller ånga och dess energi. Alla ångfällor har sina för-och nackdelar och vad som passar bäst beror på applikation. Vi på Procab hjälper dig att hitta rätt för din applikation.