Klockavledare

Klockavledare

Vi kan hjälpa dig med mekaniska ångfällor i form av klockavledare som har öppen flottör. De är anpassade för att effektivt kunna hantera lågt och högt tryck,mättad och överhettad ånga. Klockavledare använder densitetsskillnaden mellan kondensat och ånga för att arbeta intermittent, dvs. att den antingen är i ett helt öppet eller helt stängt läge. Dess utförande ger mindre slitage över säte och är mindre känslig för smuts än många andra alternativ. De är idealiska för de flesta applikationer med undantar för situationer med riktigt stora kapaciteter kondensat eller där luft måste evakueras snabbt.