bimetallavledare

Bimetallavledare

Inom området ångfällor kan vi erbjuda ett omfattande utbud av välkonstruerade bimetallavledare. Detta är en termisk ångfälla som bygger på temperaturskillnad mellan ånga och kondensat. Den kyler ner kondensatet och har normalt kondensat mot sig.

Vi kan erbjuda tillverkning i olika material, exempelvis rostfritt stål och kolstål. Bimetallavledare är även lämpliga som luftavledare eftersom luft är kallare än ånga. Kontakta oss för att välja den optimala bimetallavledaren som passar dina specifika behov.