Termodynamiska avledare

Termodynamiska avledare

Termodynamiska avledare, ibland refererade till som brick-avledare eller termodynamiska kondensatavledare är kända för sina små och kompakta storlekar samt låga vikt. De arbetar intermittent genom hastighetsskillnad mellan kondensat och ånga. Deras enkla konstruktion med få komponenter gör termodynamiska avledare mycket simpla sett till utseende men med en pålitlig och effektiv funktion.