Överströmningsventil

Överströmningsventil

Proportionellt öppnande säkerhetsventil används för att ta ett övertryck exempelvis efter en pump till sugsida. En sådan här ventil reglerar trycket mer precist än vissa andra säkerhetsventiler, exempelvis höglyftande, och används av den anledningen främst när ett behov av att kunna detaljstyra flödet finns.