Vridspjall_JMC

Mjuktätande Vridspjäll

Med ett unikt program av större mjuktätande vridspjällsventiler kan vi som standard erbjuda DN2400 ventiler och fullrating 25 bar till DN1000. Kan fås i flera material i hus, spjäll och säte samt wafer, luggad och dubbelflänsad.