Partners

PROCAB lägger stor vikt vid urval av våra leverantörer arbetar alltid för långsiktiga relationer. Vi har i många fall personliga relationer med ägare och ledare hos våra partners vilket gör kontakter, beslut och samarbete både enklare och trevliga för oss, leverantör och i slutänden Er som kund.

Kvalitet och teknisk förståelse är A och O. Vi har inte sett tillverkare från låglöneländer som en prioritet att arbeta med. Vi arbetar gärna med mindre och medelstora privatägda tillverkare som har en direkt koppling till verksamheten. De ska helst vara från Europa för att ge trygghet, enkel kommunikation samt närhet för leveranskontroller och möten. Majoriteten av våra leverantörer är från Tyskland, Frankrike, England, Italien, Holland, Spanien och Schweiz.

Vi är alltid öppna och nyfikna på nya leverantörer och produkter. Vi kontrollerar noggrant tillverkare innan vi går in i samarbeten och vill gärna ha referenser både från slutanvändare och partners.

Vi är stolta över våra partners och att dom valt att arbeta med oss och vi vill gärna förmedla deras kunskap genom oss till Er.

 

Partners