Branscher

Miljö

Miljö kan anpassas till alla branscher. I många fall är det mindre utvecklingsbolag i andra stora energi bolag. Vi har erfarenheten, kompetensen och viljan att arbeta nära alla projekt kopplade till miljön. Det kan vara återvinningsprojekt, förgasningstekniker av fast eller flytande materia, alterantiva bränslen från naturen, LNG, vattenkraft eller biogas. Vi ser alla initativ till förbättrad miljö som positivt och är gärna del i utvecklingen av det. För oss och våra barn.

Miljo

KEMI

Kemi

Den kemiska industrin täcker in de flesta produkter och det är också där PROCAB har flest installationer. Det kan vara i process eller miljöfarliga gaser eller slitande och kristalliserande fluider. Hos de flesta anläggningar kan vi erbjuda processförbättringar, minskat underhåll, säkrare processer eller miljömässiga förbättringar.

PAPPER & MASSA

Detta är ju en av Sveriges grundpelare och har utvecklats till det även för oss. Inom massaindustrin finns många svåra applikationer där PROCAB har de rätta ”problemlösarna”. Även i en historiskt konservativ bransch är vi inte rädda för att ta utvecklingen framåt och komma med nya idéer.

Papper

STÅL & GRUVA

PROCAB kan leverera specifika ventiler till de flesta stegen från malmbrytning av exempelvis järn, nickel, aluminium och guld till bearbetning av färdigt stål. Vi har även specifika ventil för olika processer och fluider runt anrikningsverk och stålverk.

ENERGI & KRAFT

Här växer Sverige och världen och vi vill vara med. VATTEN och ÅNGA inom kraftverk och kärnkraft är 2 områden. PROCAB har även varit delaktig i flera utvecklingsprojekt kopplade till MILJÖ och förnybara råvaror. Vi är även aktiva inom industriella gaser och kondenserbara gaser som LNG, O2, H2, HCl och N2.

Energi-Kraft

OLJA & GAS

Olja_Gas

PROCAB har stor erfarenhet av att leverera ventiler enligt de Amerikanska standarder som ofta används inom petrokemin som ASME, API och ASTM. Men även bransch specifika som NORSOK inom offshore.

LIVS OCH LÄKEMEDEL

PROCAB har god erfarenhet av leveranser av ventiler och sprängbleck till läkemedelsindustrin. Det ställer höga krav i alla led som produkter, ytfinhet, design, material och på dokumentation. Vi vet vad som krävs både i Sverige och internationellt.

Livsmedel